HU | EN | RU
 linkedin  facebook 
  • EXIM
  • Kiemelt hazai kapcsolatok

Kiemelt hazai kapcsolatok


Külgazdasági és Külügyminisztérium

Az EXIM tulajdonosi jogait gyakorló Külgazdasági és Külügyminisztérium felelősségi területei közé tartoznak elsősorban a diplomácia, külpolitika és nemzetközi kapcsolatok vezető koordinációja, a Kormány számára kiemelkedő fontosságú szervezetekben való részvétel irányítása, a külső biztonságpolitika vezetése. A KKM az EXIM tevékenységéhez a kevésbé fejlett államok irányába történő fejlesztési célú támogatások és segélyek lebonyolítása révén is kapcsolódik.

Pénzügyminisztérium

A Pénzügyminisztérium felel elsősorban a magyar gazdaság versenyképességéért, a foglalkoztatáspolitika fejlesztéséért, az államháztartás és a költségvetés rendjéért, valamint az adó- és pénzpolitika mellett a közép- és hosszú távú gazdasági stratégiáért. A Pénzügyminisztérium, mint a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok vezető minisztériuma, vezetése alatt vesz részt az EXIM a nemzetközi szabályozási fórumok munkájában, ezen kívül a nemzetközi szabályok magyar jogszabályokba való átültetése is szoros minisztériumi együttműködés mellett történik.

Nemzeti Befektetési Ügynökség

A Nemzeti Befektetési Ügynökséget (HIPA) a magyar Kormány azért hozta létre, hogy a szervezeten keresztül professzionális segítséget nyújtson a Magyarországon befektetni szándékozó külföldi vállalatoknak.
Feladata a Kormány fő befektetésösztönzési céljainak teljesítése, egyúttal a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok előmozdítása.

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. célja elősegíteni a magas hozzáadott értékű, nemzetközileg is versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító hazai kis- és középvállalkozások exporttevékenységének bővülését.

Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Magyarország pénzügyi közvetítő rendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó független alkotmányos szerve. A monetáris politika kialakítása mellett az MNB alapvető küldetése a pénzügyi közvetítőrendszer szilárd, átlátható és hatékony működésének, rendeleteivel valamint egyéb szabályozási javaslataival a pénzügyi piacok stabilitásának, zavartalan működésének elősegítése, az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve pénzügyi szektorokat veszélyeztető kockázatok feltárása, a fogyasztók jogainak és érdekeinek következetes és proaktív védelme, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése, az Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszer tagjaként – a magyar érdekek képviselete.

Az MNB felügyeleti szervként rendszeresen ellenőrzi az EXIM prudens és átlátható működését, valamint a tevékenysége során felhasznált állami javak átláthatóságát és a felhasználások jogosságát.

Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a magyar demokratikus államberendezkedés garanciális alapintézménye. Elsődleges feladata, hogy megállapításaival, javaslataival támogassa a közpénzekkel, közvagyonnal való szabályos, célszerű, eredményes és hatékony gazdálkodást, valamint elősegítse a jól irányított állam kiépítését, a megfelelő kormányzást. Az állam legfőbb pénzügyi ellenőrző szerveként az Állami Számvevőszék célja az államháztartás biztonságos, kiegyensúlyozott, hatékony működésének szolgálata, fejlesztésének támogatása, a közpénzügyi folyamatok átláthatóságának, a közpénzekkel való gazdálkodás elszámoltathatóságának erősítése.

Az ÁSZ felügyeleti szervként rendszeresen ellenőrzi az EXIM prudens és átlátható működését, valamint a tevékenysége során felhasznált állami javak átláthatóságát és a felhasználások jogosságát.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

A Kamara célja a hazai vállalkozói kör külpiaci érvényesülésének segítése, elsősorban az európai integrációra való felkészítés valamint együttműködési lehetőségek kialakítása a szomszédos országok üzleti köreivel. Említésre méltó a kamarák közti nemzetközi kapcsolat – már szinte minden környező országgal született kétoldalú együttműködési megállapodás – továbbá az MKIK csatlakozott a CEFTA országok kamaráinak multinacionális együttműködését biztosító egyezményhez. 1996-tól működik Budapesten a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága (ICC Hungary).

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elsődleges feladata a gazdaságfejlesztés és a fővárosi cégek általános gazdasági érdekképviselete, együttműködik a helyi gazdaság fejlődésének erősítésében, valamint a főváros és a kerületek ipar- és kereskedelempolitikájának kialakításában.

Külgazdasági és Külügyi Intézet

Az intézet a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alatt folytat nemzetközi és külügyi tárgyú kutatásokat.

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal

A hatósági feladatokat ellátó Hivatal Kereskedelmi Hatósága Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósága, Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatósága, Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatósága valamint Metrológiai Hatósága révén látja el a belföldi és exportkereskedelem feletti ellenőrzési feladatait. Az EXIM működéséhez az egyes exportcélországokra vonatkozó szankciós szabályok alkalmazásáról való tájékoztatás és a kapcsolódó exportőri követelmények teljesülésének igazolása révén kapcsolódik.

Refinanszírozott hazai kereskedelmi bankok

Az Eximbank a hazai pénzügyi intézmények részére kínált fix kamatozású, refinanszírozási konstrukciókkal közvetetten is hitelezi a magyarországi exportőröket, az exportőrök elsőkörös beszállítóit és az exportpotenciállal rendelkező vállalkozásokat. A refinanszírozás kapcsolódhat a vállalkozás likviditását elősegítő forgóeszköz finanszírozáshoz vagy a hosszabbtávú fejlődést és növekedést megalapozó beruházási hitelhez.

Jelenleg az alábbi pénzügyi intézményekkel van hatályos refinanszírozási megállapodásunk:

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2019 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2019 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2019 EXIM Все права защищены

Teljes kamat mátrix
Hiteligénylő vállalkozás mérete és a hitel devizaneme Ügyfélkamat
1. év 2-3. év 4-6. év
KKV EUR 0,10% 0,19% 0,69%
  HUF forgóeszköz 720 M alatt 0,10% 0,10%  
  HUF 0,55% 0,80% 1,30%
  USD* 2,25% 2,50% 3,00%
NV EUR 0,19% 0,69% 1,69%
  HUF 0,80% 1,30% 2,30%
  USD* 2,50% 3,00% 4,00%
* 2020. január 1-re jegyzett 12 havi USD LIBOR
Információs adatlap
Invalid Input
Please type your full name.
Invalid email address.
A „Visszahívást kérek” gombra való kattintással Ön tudomásul veszi az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fenti célból való kezeléséhez.
*Kötelezően kitöltendő mezők